Motylarnia. Ośrodek Rozwoju Osobistego i Zawodowego Dla Kobiet

Motylarnia. Ośrodek Rozwoju Osobistego i Zawodowego Dla Kobiet

- 10% na poradnictwo i konsultacje (również w wersji on-line), na warsztaty oraz inne formy pracy grupowej, na superwizje w wersji on-line,

- 20,00 PLN zniżki na każdą sesję coachingu (również w wersji on-line) oraz na każdą sesję psychoterapii.

Rabaty, o których mowa powyżej, łączą się z innymi rabatami, promocjami i zniżkami oferowanymi przez Partnera.

Motylarnia to ośrodek wspierający kobiety w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Łączy doświadczenie z wiedzą dotyczącą rozwoju kobiety, jej potrzeb i problemów. Pomaga kobietom wprowadzić upragnione przez nie zmiany w swoim życiu. Oferujemy psychoterapię indywidualną, coaching osobisty,  zawodowy i finansowy, mentoring biznesowy, sesje motywacyjne i kreatywności oraz warsztaty doświadczeń własnych.
Dla Specjalistek pracujących z drugim człowiekiem posiadamy w ofercie: psychoterapię własną, superwizje, coaching zawodowy, warsztaty i szkolenia oraz inne formy rozwoju osobistego. W Motylarni można także skorzystać z pomocy: dietetyczki, prawniczki, stylistki zapachowej. Zapraszamy Panie na pierwszą bezpłatną konsultację wstępną, która pozwoli określić zakres problemu oraz możliwe drogi rozwiązania przez specjalistki Motylarni, bądź pozwoli wskazać inne miejsca, które pomogą w rozwiązaniu sprawy, z którą przychodzi Klientka. Niektóre formy pomocy dostępne są w formie online (np. coaching, superwizje, porady prawne in.).

Zapraszamy na naszą stronę www.motylarnia.edu.pl oraz na profil na facebooku www.facebook.com/pages/Motylarnia-O%C5%9Brodek-Rozwoju-Osobistego-i-Zawo...


Kolejność: 
4
 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
_._