Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UKSW

Z ogromną radością witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie!

Idea założenia Stowarzyszenia narodziła się wśród uczestników I Zjazdu Absolwentów ATK/UKSW, który odbył się 25 września 2004 r. oraz wśród osób skupionych w klubie dyskusyjnym ?Dewajtis? działającym przy Uniwersytecie od 2002 roku. Do rejestru stowarzyszeń SAiP zostało wpisane 29 maja 2006 roku pod nr KRS: 0000257131.

Powstaliśmy z potrzeby zintegrowania osób, które poprzez swój związek z Uczelnią na poziomie studiów, czy też związani z Uniwersytetem dobrą wolą przyjaciela, chcą propagować dobre imię tejże instytucji.

Naszą ambicją jest zacieśnienie więzi między UKSW a środowiskiem Absolwentów i Przyjaciół.

Działamy dla Was i z Myślą o Was!

Drodzy Absolwenci i Przyjaciele!
Czekamy na Wasze pomysły i inicjatywy. Będziemy wdzięczni za wszelkie formy włączania się
w nasze wspólne dzieło.

 

Zarząd
dr Jacek Janiszewski, Prezes
Maria Jóźwik
dr Dariusz Wesołowski
Jacek Kołota
Grabowski Tomasz

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UKSW
ul.Dewajtis 5

01-815 Warszawa
tel. 22 561 89 69
e-mail: aip@uksw.edu.pl

Bank PKO SA VI oddział w Warszawie
Nr 18 1240 1082 1111 0010 1266 4086

Do pobrania

 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
_._